Architects Soini & Horto

2018-

Pyynikin Trikoo
Tampere

Suunnittelukohteenamme on Pyynikin Trikoon tehdasalue Tampereella. Tehtävänä on laatia suunnitelma tehdaskorttelin muuttamiseksi asuin- ja palvelukäyttöön asemakaavan muutoksen pohjaksi. Tehtävään kuuluu myös tehdaskorttelia ympäröivän rakennuskannan rakennushistoriallinen inventointi ja arviointi.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut säilyttää tehdaskorttelin historiallinen korttelirakenne, ulkotilojen muoto ja mittakaava sekä pihojen rooli sisäisenä liikennereittinä. Suunnitelma rakentuu ajatukseen tehdaskorttelista pienenä kaupunkina. Täydennysrakentamisessa on tutkittu uuden rakentamisen suhdetta teolliseen miljööseen ja Pyynikin harjun kulttuurimaisemaan.

Name: Pyynikin Trikoo
Location: Tampere
Year: 2018-
Phase: Kehittämissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi
Size: noin 44 000 m2
Client: Aberdeen Standard Investments
Partner: Liikennesuunnittelu Sitowise Oy, maisemasuunnittelu Maanlumo Oy
Team:
Arno Stenbäck, arkkitehti SAFA, vastuullinen suunnittelija
Jukka Leiwo, arkkitehti SAFA
Minerva Ahokanto, arkkitehti SAFA, rakennushistoriallinen arviointi
Emmi Mutikainen, arkkitehti
Mikko Reinikainen, arkkitehti
3D Taito Oy, visualisoija
Janne Mustonen, opiskelija, avustavat tehtävät