Arkkitehdit Soini & Horto

Meistä

Keitä olemme
Mitä teemme
Arvomme

Keitä olemme

Olemme helsinkiläiseen arkkitehtitoimistoon kokoontunut kirjava joukko ihmisiä. Meitä yhdistää luottamus siihen, että paremmalla suunnittelulla ja paremmalla rakentamisella maailma muuttuu – paremmaksi.

Tiivistyvä kaupunkirakenne haastaa rakentamisen uudenlaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Teknologian kehitys avaa suunnittelulle uusia mahdollisuuksia tarkkojen simulaatioiden kautta. Paremmin ajateltu arkkitehtuuri auttaa pienentämään rakentamisen ja käytön ympäristökuormitusta.

Me haluamme olla tässä kehityksessä eturivissä.

Arvomme

Luottamus

Kaikki tekeminen ja prosessit voidaan palauttaa ihmisten kohtaamisiin. Me kohtaamme ja teemme yhteistä työtä päivittäin lukuisten tahojen kanssa; asiakkaiden, työyhteisömme, viranomaisten, käyttäjien, vierailijoiden ja suuren yleisön.

Ihmisten välinen yhteistyö edellyttää luottamuksen ilmapiiriä. Me vaalimme sen ydintä, rehellisyyttä ja yksilön kunnioittamista.

Avoimuus

Yhteiskunta rakentuu nyt – ja tulevaisuudessa entistä enemmän – tiedosta, informaatiosta. Me tuotamme dataa itse ja hyödynnämme avointa dataa työssämme. Teemme sen avoimesti kokemuksia ja ymmärrystä jakaen niin oman yhteisömme kuin yhteistyökumppaniemme sekä koko alan hyödyksi ja kehittämiseksi.

Prosessien ja suunnitteluratkaisujen läpinäkyvyys on meille tärkeää. Panostamme kommunikaatioon, joka on jatkuvaa ja selkeää kasvotusten, kirjallisesti ja visuaalisesti.

Vastuullisuus

Ihmisen ympäristö kärsii ihmisen valinnoista. Meidän velvollisuutemme on olla mukana torjumassa (ja minimoimassa) aiheutuvia haittoja oman ammattimme puitteissa.

Olemme vastuussa myös työntekijöittemme ja heidän perheittensä toimeentulosta, tänään ja huomenna. Uskomme vahvasti siihen, että luottava ja viihtyvä, sopivasti haastettu ja kuormitettu ammattilainen pystyy toimimaan parhaimmillaan päivästä seuraavaan.

Otamme työnantajan roolimme vakavasti ja haluamme olla alan paras työnantaja.

Rohkeus

Pysyvää on vain muutos. Me kannustamme ihmisiä kokeilemaan uusia tekemisen malleja, oppimaan työssä ja katsomaan eteenpäin. Totunnaisuuksien haastaminen ja uudelleenajattelu vaatii rohkeutta. Rohkeus liittyy myös kykyyn sietää epävarmuutta ja virheitäkin, jotka kuuluvat elämään. Rohkeus tarkoittaa myös alttiutta elää muutoksen mukana, muuttua ja kehittyä itsekin. Me tarjoamme tähän tukea.