Arkkitehdit Soini & Horto

2018-

Aviapolis
Vantaa

Tehtävänämme on Aviapoliksen Muuran läntisen alueen maankäytön luonnossuunnitelman laatiminen asemakaavoituksen pohjaksi. Suunnittelualue on tällä hetkellä pienteollisuus- ja logistiikkatoimintojen aluetta ja sitä kehitetään asumisen ja palvelujen alueeksi. Tavoitteena on luoda monipuolinen, kansainvälinen ja elävä asuin- ja työpaikkojen alue. Alueelle sijoittuu myös koulu ja päiväkoti. Suunnittelun keskeiset teemat ovat: kaupunki, kylät ja yhteisöllisyys, laadukas ja joustava katutila, kansainvälinen, laadukas arkkitehtuuri ja uudet pysäköintiratkaisut ja älykäs liikkuminen sekä tulevaisuuden toimitilat.

Suunnitelmatyön ensimmäisessä vaiheessa on esitetty asemakaavaluonnoksen pohjaksi kokonaisratkaisu alueen kehittämiseksi ja toimintojen sijoittamiseksi. Työ jatkuu suunnitelman tarkentamisella viitesuunnitelmaksi. Suunnittelu etenee kaavaehdotusvaiheessa osa-alueittain, jotka määritellään suunnittelutyön edetessä.

Projektin nimi: Aviapolis
Sijainti: Vantaa
Vuosi: 2018-
Projektin vaihe: Kaavaluonnosvaiheessa
Koko: 180 000 m2
Tilaaja: Logicor Oy ja Sagax Management Oy
Suunnittelutiimi:
Arno Stenbäck, arkkitehti
Anu Virtanen, suunnitteluavustaja
Janne Mustonen, suunnitteluavustaja
3D Taito Oy, visualisointi