Arkkitehdit Soini & Horto

2010-13

Engelinranta
Hämeenlinna

Hämeenlinnan Eteläranta Oy kehittää Hämeenlinnan keskustan ranta-aluetta saumattomaksi osaksi kaupungin elinvoimasta keskustaa. Tehtävänämme oli luoda toiminnallinen ja kaupunkirakenteellinen konsepti sekä etsiä hankkeeseen sijoittajia ja toimijoita ennen varsinaisen kaavoituksen aloittamista. Kaupungin käyntikortiksi kaavailtu alue painottuu monimuotoiseen asumiseen ja alueen suunnitelmat laadittiin toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita.

Projektin nimi: Engelinranta
Sijainti: Hämeenlinna
Vuosi: 2010-13
Projektin vaihe: Valmistunut
Koko: 32 ha
Tilaaja: Hämeenlinnan kaupunki
Suunnittelutiimi:
Kalle Soini, pääsuunnittelija