Arkkitehdit Soini & Horto

2016

Helsinki High Rise
Helsinki

Kutsukilpailu

Helsingin kaupunki pyysi suunnittelu- ja rahoittajatahoja kehittämään Pasilan tyhjää ratapiha-aluetta. Päädyimme sekä haastamaan että vahvistamaan alueen aiempaa viitesuunnitelmaa niin tornien lukumäärän kuin rakennusmassoittelun sijoittelunkin osalta.

Halusimme tuoda Helsinkiin jotain uutta, erilaista ja erityistä, jotain mitä paikalliset eivät olleet vielä nähneet, jotain mikä inspiroi sukupolvia eteenpäin, ja josta Helsinki voi olla ylpeä. Halusimme luoda kaupunkilaisille paikan ja määränpään, varustettuna esimerkinomaisen korkealuokkaisella designilla, parhailla terveyden ja hyvinvoinnin standardeilla, kestävän kehityksen periaatteilla, lisättynä älyteknologialla ja kulttuuritoiminnoilla.

Suunnittelimme alueelle tunnistettavan maamerkin, seitsemän siroa tornirakennusta, jotka yhdistyvät toisiinsa porrastetuilla, horisontaalisilla ja siltamaisilla massoilla. Sillat luovat rakennusten välille maisemoituja tasanteita jatkaen Helsingin pohjois-eteläsuuntaista vihervyöhykettä. Rakennuksissa keskityttiin tilojen muutettavuuteen ja kestävyyteen, jotta samat rakenteet mahdollistavat sekä asuin- että kaupallisen käytön.

Projektin nimi: Helsinki High Rise
Sijainti: Helsinki
Vuosi: 2016
Tilaaja: Helsingin kaupunki
Yhteistyökumppani: KPF
Suunnittelutiimi:
Richard Hogan
Sami Horto
Jari Paukkonen
Mariano Perez
Petri Toivari
Jari Pakarinen
Petteri Piha