Arkkitehdit Soini & Horto

2018

Kielotie 15
Vantaa

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Kilpailun tavoitteena oli löytää korkeatasoinen tontinkäyttösuunnitelma kilpailualueen asemakaavoituksen pohjaksi ja toteuttamiseksi. Suunnitelman keskeisiä kaupunkikuvallisia tavoitteita oli saada kortteli aktiiviseksi osaksi kaupunkitilaa. Tämä tehtiin liittämällä asuinkortteli osaksi kaupunkitilojen sarjaa ja sijoittamalla asuinkorttelin keskelle aukio, sen julkinen sydän. Aukion ympärille sijoitettiin julkisia ja puolijulkisia toimintoja, kuten päiväkoti, liiketiloja ja asukkaiden korttelitalo. Korttelin halkaisee raitti, jolta aukeaa näkymät korttelin puolijulkisille piha-alueille. Korttelin kokoaa yhteen suuri korttelipiha, joka muodostaa naapuruston ytimen.

Korttelilla on kahdet kasvot. Korttelin itäpuoli koostuu vaihtelevasti massoitelluista pistetaloista, joiden väleistä on puistonäkymä. Puiston vihreys jatkuu korttelin sisällä pihakansina, jotka kätkevät korttelin pysäköinnin. Korttelin itäsivu Kielotien puolella on kaupunkimainen. Korttelin ulkokulmiin ja korttelia jakavan raitin kulmapisteisiin on sijoitettu korkeita liiketiloja jalankulkuympäristöä elävöittämään.

Projektin nimi: Kielotie 15
Sijainti: Vantaa
Vuosi: 2018
Koko: 32 673 kem2
Tilaaja: Bonava Suomi Oy
Suunnittelutiimi:
Arno Stenbäck, arkkitehti
Petteri Piha, arkkitehti
Ilona Karjalainen, arkkitehti
Riikka Hautala, arkkitehti
Anis Souissi, arkkitehti
Kalle Ukonlinna, arkkitehti
3D Taito Oy, 3D-visualisointi