Arkkitehdit Soini & Horto

2019-

Lapinlahden Kevät
Helsinki

Lapinlahden Kevät on ideakilpailun voittanut ehdotus Lapinlahden vanhan sairaala-alueen kehittämisestä uuteen käyttöön. Kilpailu tehtiin usean toimiston yhteistyönä. AS&H:lla oli vastuullaan uuden hotellin suunnittelu ja alueen maisema-arkkitehtuuri. Ehdotuksessa Lapinlahti muuttuu kaikille avoimeksi hyvinvoinnin ja kulttuurin keitaaksi.

Alueen identiteettiä vahvistetaan ja sen arvoa helsinkiläisille parannetaan tuomalla alueelle uusia palveluita. Vanhan sairaalarakennuksen tiloihin saadaan mm. ravintolakortteli, näyttelytiloja, kirjakauppa ja hostelli. Alueen uudisrakennukset tulevat hotellin ja palveluasumiseen käyttöön ja vahvistavat näin alueen sallivaa ja terapeuttista luonnetta.

Uudisrakentaminen on sovitettu puiston eteläreunaan huomioiden tarkasti puiston vanhat puut ja maisemalliset arvot. Hotellin kaareva massa luo tilallisen rajan ja rauhallisen taustan englantilaiselle maisemapuutarhalle. Se toimii myös tärkeänä melusuojana Länsiväylän liikenteelle. Pohjoispuolella porrastus avautuu puistoon terasseina, hyödyntäen maisemapuutarhaan ja merelle avautuvat näkymät. Puisen julkisivun pystysuorat linjat jatkavat puiston puunrunkojen vertikaalisuutta. Energiaratkaisujen osalta rakennus on lähes hiilineutraali. Sen katolle asennetaan aurinkopaneelit ja sen lämmitys- ja jäähdytysenergian tarve katetaan syvälämpökaivolla.

Alueen maisemasuunnitelma on pääosin suojeleva, mutta sisältää myös kehitysehdotuksia liittyen alueen saavutettavuuteen, ekologiseen monimuotoisuuteen, virkistysarvoihin ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Projektin nimi: Lapinlahden Kevät
Sijainti: Helsinki
Vuosi: 2019-
Projektin vaihe: Kilpailuvoitto
Koko: 10 000 m2
Tilaaja: NREP
Yhteistyökumppani: Oaklins Merasco, OPUS Architects, ArkByroo
Suunnittelutiimi:
Anis Souissi, pääsuunnittelija
Maija Gulin, vastaava maisema-arkkitehti
Sami Horto, arkkitehti, hankepäällikkö
Kalle Ukonlinna, arkkitehti
Matus Pajor, arkkitehti