Arkkitehdit Soini & Horto

2018

Lepola alue IV
Järvenpää

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Osallistuimme Järvenpään kaupungin järjestämään Lepola IV -alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun ehdotuksen laatimiseen ja osa-alueen jatkosuunnitteluun. Kilpailuun osallistuvan tuli laatia maankäytön kokonaissuunnitelma valitsemalleen alueelle sekä tehtävä tarjous suunnitelman mukaisista kortteleista ja keskeisistä tavoitteista. Kilpailu järjestettiin neljästä eri korttelista, joihin kuhunkin valittiin toteuttaja erillisen arvioinnin kautta.

Kilpailun tavoitteena oli rakentaa alueesta erityisesti pääkaupunkiseudulla työssäkäyvien lapsiperheiden keidas, jossa arki on sujuvaa ja turvallista. Alue tarjoaa laadukkaan kaupunkimaisen asumisen kokemuksen korkeatasoisessa ja omaleimaisessa kaupunkikeskuksessa. Alueelle toteutettavien rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia. Lepolan alue on osa valtakunnallisesti merkittävää Tuusulan rantatien kulttuurimaisemaa. Kulttuuriympäristön ja maiseman erityisarvojen huomiointi ovat tärkeitä lähtökohtia suunnittelulle. Suunnitelman pohjana toimi kaupungin laatima kaavarunkoluonnos ja laatukäsikirja.

Laadimme kilpailuehdotuksen kolmelle alueelle. Kilpailun tuloksena suunnittelua jatketaan osa-alueella 1. Suunnitelmamme tavoitteena on yhteisöllinen, kestävää elämisen mallia toteuttava tiivis asuinympäristö, jonka ilme rakentuu mielikuvaan maaseutuympäristöstä.

Projektin nimi: Lepola alue IV
Sijainti: Järvenpää
Vuosi: 2018
Koko: 32 300 m2
Tilaaja: Järvenpään kaupunki
Suunnittelutiimi:
Jari Paukkonen, arkkitehti
Arno Stenbäck, arkkitehti
Raimo Kasanko, arkkitehti
Anu Virtanen, suunnitteluassistentti
Janne Mustonen, suunnitteluassistentti
3D Taito Oy, visualisointi