Arkkitehdit Soini & Horto

2018-

Pajalantie 19
Järvenpää

Korttelisuunnitelman tavoitteena on laatia liikerakennuksen tontin ja viereisten kaupungin tonttien kehittämissuunnitelma Järvenpään kaupungin keskustan osayleiskaavan strategian mukaisesti. Strategian mukaan alueen kaupunkirakennetta tulee tiivistää ja luoda alueelle kaupunkimainen ilme. Tilaajan tavoitteena on päivittää päivittäistavarakaupan konsepti 2020-luvulle ja tutkia, mitä uutta asumisen ja kaupan toimintojen yhteen tuomisella voidaan saavuttaa asuinympäristössä.

Suunnitelman kaupunkikuvallisena tavoitteena on luoda Pajalan alueesta kaupunkimaisempi voimistamalla katutilaa ja luomalla alueelle uusi julkinen kohtaamispaikka, kaupunkiaukio, joka sijoittuu päälähestymissuunnan puolelle. Liikerakennuksen katto otetaan kaupunkiviljelykäyttöön ja sinne sijoitetaan myös kasvihuone kauppiaan yrttiviljelylle. Muut kattoalueet ja pysäköintilaitoksen vapaat pinnat käytetään aurinkokeräimille. Materiaalin tehokkaaseen kierrätykseen kiinnitetään erityistä huomioita.

Projektin nimi: Pajalantie 19
Sijainti: Järvenpää
Vuosi: 2018-
Projektin vaihe: Kaavaluonnosvaiheessa
Koko: 14 500 kem2
Tilaaja: Kesko Oy
Suunnittelutiimi:
Arno Stenbäck, arkkitehti
Mikko Reinikainen, arkkitehti
Emmi Mutikainen, arkkitehti
3D Taito Oy, visualisointi