Arkkitehdit Soini & Horto

2016

Postipuisto
Helsinki

Kutsukilpailu

Kilpailun tavoitteena oli toteuttaa hankealueen 1 kortteleihin korkeatasoinen, mutta rakentamis- ja käyttökustannuksiltaan kohtuuhintainen kokonaisuus, jossa yhdistyvät erilaiset hallintamuodot, talo- ja asuntotyypit, ja jossa sukupolvien välinen kanssakäyminen ja hiljaisen tieto-taidon välittäminen mahdollistuu osana luontevaa yhteisöllisyyttä. Kortteleiden sisäpihoilta löytyy virikkeitä niin lapsille kuin ikäihmisillekin.

Projektin nimi: Postipuisto
Sijainti: Helsinki
Vuosi: 2016
Koko: 58 000 m2
Suunnittelutiimi: