Arkkitehdit Soini & Horto

2020-

Sävelpuisto
Järvenpää

AS&H:n puurakentamiseen perustuva tähtimäisten kerrostalojen ja pysäköintilaitosten päälle
sijoitettujen rivitaloasuntojen kokonaisuus voitti maisemallisesti tärkeän Sävelpuiston alueen
kehittämisestä järjestetyn suunnittelukilpailun. Suunnitelman myötä Sävelpuistosta kehitetään
yhteistyössä NCC:n kanssa maisemaan sulautuva portti, jossa puurakentamisella nivotaan
Tuusulanjärven kulttuurimaisema luontevasti kaupunkikeskustaan.  
 
Korttelin massoittelun lähtökohta oli tehdä rakennetun ympäristön ja maisematilan rajasta
limittyvä sekä saada rakennusten tähtimäisen muodon myötä katujulkisivusta vaihteleva ja
mielenkiintoinen ja avata näkymiä useisiin suuntiin. Samalla eri suuntaiset julkisivut luovat
rikkaan valon ja varjon vaihtelun. Maltillisesti nousevat ja laskevan lapekatot tekevät silhuetista
maisemakuvaan hyvin istuvan.
 
Massoittelu myös luo vaihtelevia ja suojaisia ulkotiloja ja synnyttävät kortteliin
yhteispihojen sarjan. Korttelin kauppa on sijoitettu eteläisimmän asuinkerrostalon
maantasokerrokseen, jolloin se nivoutuu osaksi korttelia rikastuttaen rakennusten
maantasoa, eleellä vapautetaan samalla piha -alueita.
 
Korttelin sisäosaan on saatu lisää avaruutta viemällä rivitaloasuminen pysäköintilaitoksen
päälle. Tällä on luotu rivitaloasumiselle uudenlaista sisältöä ja uutuusarvoa. Ylös
nostetuista rivitaloista avautuu pitkiä näkymiä ja pihat ovat omassa rauhassaan
kerrosta ylempänä. Korttelin kerrosala 11 000 k-m2 ja asuntoja yhteensä 154 kpl.

Projektin nimi: Sävelpuisto
Sijainti: Järvenpää
Vuosi: 2020-
Koko: 11 000 k-m2
Tilaaja: NCC
Suunnittelutiimi: