Arkkitehdit Soini & Horto

2010-

Tripla
Helsinki, Pasila

Keski-Pasilan uuden keskuksen Triplan suunnittelu käynnistyi vuonna 2010 YIT Rakennus Oy:n suunnittelukilpailuun valmistautumalla. Suunnittelutiimin kokosimme yhdessä hollantilaisen Office for Metropolitan Architecture (OMA) kanssa alkuvuodesta 2011. Pasilan uudelta keskukselta edellytettiin omaleimaista identiteettiä, innovatiivista arkkitehtuuria sekä monipuolista palveluiden, työpaikkojen ja asumisen keskittymää, joka mahdollistaa julkisten ulko- ja sisätilojen syntymisen tiukkoja ekologisia kriteereitä unohtamatta. Triplan tehtävänä on yhdistää Itä- ja Länsi-Pasila luontevasti toisiinsa, ja tulevaisuudessa yhdistää myös etelän tornialue pohjoisen Ratapihakortteleiden muodostamaan asuinalueeseen.

Suunnittelukilpailun ratkettua vuonna 2013 OMAn osuus hankkeessa päättyi ja me otimme vastuun koko hankkeen arkkitehtisuunnittelusta kumppaninamme Sweco Arkkitehdit, jonka vastuulla on ollut asemakorttelin suunnittelu. Ratkaisuehdotuksemme perustuu kolmeen urbaaniin kortteliin, jotka kytkeytyvät tiiviisti ympäröivään jalankulun, ajoneuvojen ja julkisen liikenteen verkostoon luoden samalla koko hankkeen päätasosta kolmen korttelin kokoisen julkisten tilojen sarjan.

Triplan lopullinen ilme alkoi tulla näkyviin vuoden 2018 aikana. Kauppakeskuksessa kauppakäytävien varsille rakentui liiketiloja ja aukioiden tilallinen komeus nousi esiin. Myös Podiumin 200 m pitkä julkisivu sai teräksisen silauksensa. Suunnitelmia laadittiin ja lupia haettiin ennätysmäärä kiihtyvän työmaan tarpeisiin. Yhä pienempiin kokonaisuuksiin laajeneva tekeminen oli työryhmälle haastavaa; aiempien vuosien aikana kertyneen kokemuksen ja yhteistyön varassa haasteista selvittiin entistä kokeneempina.

Keskikorttelin korkeat osat eli toimisto ja hotelli nousivat harjakorkeuteensa. Niiden ulkovaippa saatiin umpeen ja sisätöitä jatketaan nyt sääsuojassa. Hotellioperaattorin sisustussuunnitelmat tarkentuivat. Niiden sekä muiden erikoisuunnitelmien yhteensovituksessa oli runsaasti töitä niin suunnittelijoilla kuin rakennushankkeeseen ryhtyvälläkin. Toimisto-osan vuokraus eteni hyvää vauhtia mahdollistaen toteutussuunnittelun edistämisen.

Myös asuintalot nousivat harjakorkeuteensa ja lopullinen ilme alkoi hahmottua ikkunaboksien, keraamisen julkisivun ja parvekekaiteiden asennuksen myötä. Konseptiin alusta asti kuuluneen omaperäisen kerhotilan, ”kylätalon”, kupoli on valmis ja kerhotilojen toimintoja on kehitetty asukaskyselyiden perusteella.

Projektin nimi: Tripla
Sijainti: Helsinki, Pasila
Vuosi: 2010-
Projektin vaihe: Rakenteilla
Koko: 350 000 m2
Tilaaja: YIT Rakennus Oy
Yhteistyökumppani: Sweco Arkkitehdit, asemakorttelin arkkitehtisuunnittelu
Suunnittelutiimi:
Kalle Soini, arkkitehtiryhmän vetäjä
Jaakko Hassi, pääsuunnittelija
Marja-Liisa Honkanen, pääsuunnittelija
Matti Linko, pääsuunnittelija
Peter Ögard, vastaava rakennussuunnittelija
Jari Paukkonen, vastaava rakennussuunnittelija
Arno Stenbäck, vastaava rakennussuunnittelija
Richard Hogan, projektipäällikkö
Elina Kyyriäinen, projektipäällikkö
Jukka Leiwo, projektipäällikkö
Erkki Nurmi, projektipäällikkö
Stefan Ochsner, projektipäällikkö
Mikko Soini, projektipäällikkö
Sonja Vasiljevic, projektipäällikkö
Kirsti Ala-Keturi, suunnitteluassistentti
Aija Palmi-Haapala, suunnittelija
James Boothroyd, rakennusarkkitehti
Marko Bunn, projektiarkkitehti
Arnd Dewald, projektiarkkitehti
Markus Eskola, sisustusarkkitehti
Satu Eskola, projektiarkkitehti
Jari Heikkinen, projektiarkkitehti
Merja Helander, sisustusarkkitehti
Sanni Herttuainen, sisustusarkkitehti
Karoliina Härkälä, rakennusarkkitehti
Hanna Jalassola, suunnitteluassistentti
Jari Kajan, rakennusarkkitehti
Kristiina Kaitala, arkkitehti
Sakari Kangasmetsä, projektiarkkitehti
Ilona Karjalainen, projektiarkkitehti
Eerika Kulju, suunnitteluassistentti
Eija Linna, suunnitteluassistentti
Peter Meyer, projektiarkkitehti
Hans Nevanperä, 3D-visualisointi
Pekka Niemonen, projektiarkkitehti
Maria Novikova, projektiarkkitehti
Carl von Numers, projektiarkkitehti
Olli Ojatalo, suunnitteluassistentti
Lars Ollonqvist, projektiarkkitehti
Petteri Piha, projektipäällikkö
Mariano Perez, projektiarkkitehti
Teija Piirto, sisustusarkkitehti
Vesa Putkonen, tietomalliasiantuntija
Esa Sallinen, projektiarkkitehti
Boro Sanchis, projektiarkkitehti
Sebastian Savolainen, projektiarkkitehti
Henrik Simelius, projektiarkkitehti
Michael Stover, projektiarkkitehti
Elina Toompuu, projektiarkkitehti
Petri Toivari, tietomalliasiantuntija, projektipäällikkö
Milka Tulinen, arkkitehti
Kalle Ukonlinna, visualisointi
Bruno Vaz, projektiarkkitehti
Juuso Väisänen, projektiarkkitehti
Marjo Vänskä, projektiarkkitehti