Postipuisto kutsukilpailu

Helsinki

2016

58 000 m2

Avain Yhtiöt Oy

Kilpailun tavoitteena oli toteuttaa hankealueen 1 kortteleihin korkeatasoinen, mutta rakentamis- ja käyttökustannuksiltaan kohtuuhintainen kokonaisuus, jossa yhdistyvät erilaiset hallintamuodot, talo- ja asuntotyypit.